Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

19/06/2020 08:12 AM


File đính kèm

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Nội dung trong tệp đính kèm