Phiếu đăng ký xe

21/10/2014 02:06 AM


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XE

-----

 

Đơn vị:.......................................................................................................................................................................................

Xin đăng ký loại xe: .................................................................................................................................................................

Nội dung công tác: ...................................................................................................................................................................

Số lượng người đi: ...................................................................................................................................................................

Thời gian sử dụng: ....................................................................................................................................................................

Thời gian và địa điểm xuất phát: .............................................................................................................................................

Nơi đến công tác: ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Dự kiến đường dài:................... km  x ................. = ................. km

                                                                           Hà Nội, ngày      tháng     năm 20  

 

BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT

ĐỘI TRƯỞNG

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

 

 

 

Mẫu Phiếu đăng ký xe: http://www.mediafire.com/download/9cfyeexvwd19la6

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 2028
  • Tháng hiện tại: 26523
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970