Học viện thực hiện thanh toán chi trực tiếp đối với các hội đồng bảo vệ các lớp trong năm học 2015-2016

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2015 của Học viện...

Virus Cryptolocker hay còn gọi là "virus đòi tiền chuộc" đang lây lan khá mạnh thông qua việc phát tán độc đính kèm...

Học viện Chính trị khu vực I trân trọng đề nghị Ban Tổ chức tỉnh ủy xem xét, phê duyệt tên đề tài gắn với vị trí lãnh đạo...

Học viện điều chỉnh cấu trúc của đền án tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị...

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giảng viên thỉnh giảng, kiêm nhiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970