Thông báo số 2232/TB-HVCTKV I ngày 01/10/2015 về việc thực hiện viết tiểu luận Khối kiến thức thứ tư, Khung chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị...

Giám đốc Học viện thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học 2015-2016 ...

Thông báo số 2052/TB-HVCTKV I ngày 14/9/2015 về việc điều chỉnh một số nội dung trong đánh giá đề án tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị...

Thông báo số 2171/TB-HVCTKV I ngày 23/9/2015 về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về công tác giảng dạy của giảng viên năm 2015 - 2016...

Quyết định số 3842/QĐ-HVCTQG ngày 17/9/2015 về việc Ban hành quy chế đào tạo Cao cấp lý luận chính trị....

Thông báo số 2141/TB-HVCTKV I ngày 17/9/2015 về việc xử lý đề nghị nghỉ học của học viên...

Thông báo số 2134/TB-HVCTKV I ngày 17/9/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị giảng dạy

Ban hành kèm theo thông tư này Quy chế đánh giá kết quả của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970