Thông báo số 524/TB-HVCTKV I Kết luận của cuộc họp Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện ngày 02 tháng 4 năm 2015

31/08/2017 02:14 AM


Ngày 02 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường 701, nhà A5, Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I đã họp bàn thông qua các nội dung sau...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970