Thông báo số 506/TB-HVCTKV I Thực hiện đề án tốt nghiệp hệ đào tạo CCLLCT

31/08/2017 02:14 AM


Học viện Chính trị khu vực I yêu cầu thực hiện một số nội dung bảo vệ đề án tốt nghiệp đối với các lớp tổ chức bảo vệ...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970