Thông báo số 2232/TB-HVCTKV I về việc thực hiện viết tiểu luận Khối kiến thức thứ tư, Khung chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị

01/10/2015 07:36 AM


Thông báo số 2232/TB-HVCTKV I ngày 01/10/2015 về việc thực hiện viết tiểu luận Khối kiến thức thứ tư, Khung chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970