Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TW ngày 22-10-2007 của Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy...

Căn cứ Quy định đi thực tế hàng năm đối với cán bộ, viên chức trong Học viện, Ban Tổ chức - Cán bộ thông báo tới các đơn vị...

Ban tổ chức Hội thi giảng viên giảng dạy giỏi năm 2014 thông báo lịch triển khai Hội thao...

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970