Căn cứ Thông báo số 996/TB-HVCTKV I ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Ban Giám đốc Học viện...

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-HVCTQG ngày 04/8/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Ngày 21/02/2014, Viện Nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS) gửi Công thư cho Giám đốc Học viện thông báo về việc dành học bổng...

Quyết định số 1442/QĐ-HVCT-HCQG ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về việc tổ chức tang lễ.

Quyết định số 1441/QĐ-HVCT-HCQG về việc đi nghiên cứu thực tế hằng năm, luân chuyển, biệt phái, đi thực tế dài hạn của cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định số 1440/QĐ-HVCT-HCQG về việc Ban hành quy định về bảo vệ chính trị nội bộ

Quyết định số 1439/QĐ-HVCT-HCQG về việc Ban hành quy định về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970