Thông tin tuyển dụng viên chức Học viện Chính trị khu vực I năm 2023

09/11/2023 01:57 PM


 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I NĂM 2023

 

1. Kế hoạch số 1354-KH/HVCTKVI ngày 09/11/2023 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về kế hoạch tuyển dụng viên chức Học viện Chính trị khu vực I

2. Thông báo số 1624-TB/HVCTKVI ngày 16/11/2023 về việc tuyển dụng viên chức Học viện Chính trị khu vực I năm 2023

3. Thông báo số 216-TB/HVCTKVI ngày 07/4/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về điều chỉnh Đề cương và Kế hoạch bài giảng/chuyên đề (kèm mẫu đề cương và mẫu kế hoạch bài giảng)

4. Thông báo số 1788-TB/HVCTKV I ngày 01/3/2024 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký và kế hoạch dự tuyển viên chức năm 2024

5. Thông báo số 1789-TB/HVCTKV I ngày 01/3/2024 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về thông báo ứng viên chuẩn bị Bước 2- Thực hành giảng tuyển dụng viên chức Học viện Chính trị khu vực I năm 2023

6. Thông báo số 1809-TB/HVCTKV I ngày 12/3/2024 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về thời gian, địa điểm phổ biến nội quy, khai mạc và thi thực hành giảng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Chính trị khu vực I

7. Nội quy kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023.

8. Thông báo số 1818-TB/HVCTKV I điều chỉnh lịch thi thực hành giảng kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Chính trị khu vực I

9. Thông báo số 1822-TB/HVCTKV I điểm thi thực hành giảng kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Chính trị khu vực I

10. Quyết định số 5783-QĐ/HVCTKV I phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023 của Học viện Chính trị khu vực I

11. Thông báo số 1840-TB/HVCTKV I về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với ứng viên trúng truyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Chính trị khu vực I.

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970