Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

31/05/2023 05:12 PM


Sáng ngày 31/5/2023, tại Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho TS Phạm Thị Ngọc Dung, Trưởng ban Quản lý đào tạo. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và trao Quyết định.

 

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm

chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho TS Phạm Thị Ngọc Dung

 

Dự buổi Lễ, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn có PGS, TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cùng chuyên viên Vụ Tổ chức - Cán bộ.

 

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu giao nhiệm vụ cho Tân Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

 

PGS, TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố Quyết định

 

Về phía Học viện Chính trị khu vực I có: PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; TS Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ

 

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho TS Phạm Thị Ngọc Dung từ ngày 01/6/2023, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng TS Phạm Thị Ngọc Dung

 

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng Học viện Chính trị khu vực I được tăng cường, bổ sung 01 đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt vào bộ máy lãnh đạo quản lý; chúc mừng đồng chí Phạm Thị Ngọc Dung đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tín nhiệm, giao trọng trách, được tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị tin tưởng và ủng hộ. Đồng chí nhấn mạnh, Học viện Chính trị khu vực I được bổ sung thêm cán bộ chủ chốt, đó là sự ghi nhận của Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động đối với TS Phạm Thị Ngọc Dung.

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị TS Phạm Thị Ngọc Dung trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng  cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thời có sự kết nối, gắn kết, chia sẻ với lãnh đạo các đơn vị trên các lĩnh vực công tác, từ đó có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các đơn vị trong Học viện để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ nhằm thúc đẩy phát triển đội ngũ cán bộ hiện nay. Bên cạnh đó, với vị trí là Phó Giám đốc Học viện khu vực, cần có sự kết nối với các phòng, ban chức năng, đơn vị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Học viện trực thuộc, các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, với mục tiêu thúc đẩy Học viện Chính trị khu vực I ngày càng phát triển, xứng đáng là một trong những Học viện trực thuộc có truyền thống lâu đời và vững mạnh trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh GS,TS Lê Văn Lợi chúc mừng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Học viện Chính trị khu vực I luôn Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

TS Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và lời cảm ơn sâu sắc tới GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Học viện Chính trị khu vực I đã tín nhiệm, giao phó.

Tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TS Phạm Thị Ngọc Dung xin hứa trên cương vị, vai trò, trách nhiệm mới sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I xây dựng đơn vị đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tập hợp mọi nguồn lực để xây dựng Học viện là môi trường làm việc dân chủ, cởi mở, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần làm việc với sự cống hiến; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện trong tình hình mới; chú trọng xây dựng văn hóa trường Đảng với giá trị lan tỏa: Kiên định -Thực tế - Sáng tạo - Kết nối - Phụng sự.

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Học viện Chính trị khu vực I phát biểu bày tỏ niềm cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc, Vụ Tổ chức- Cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp thực hiện các quy trình để Học viện Chính trị khu vực I kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý. Đồng chí khẳng định, TS Phạm Thị Ngọc Dung được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Học viện, đây là thành quả của tinh thần đoàn kết, giá trị văn hóa và sự nỗ lực của Học viện Chính trị khu vực I trong suốt thời gian vừa qua.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tập thể Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I sẽ tiếp tục có những giải pháp, phân công nhiệm vụ đối với TS Phạm Thị Ngọc Dung cùng Ban Giám đốc tạo sự đoàn kết, thống nhất cao hơn để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Học viện đã được phân công. Đồng chí Giám đốc cũng đề nghị TS Phạm Thị Ngọc Dung trên cương vị mới sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tiếp cận bao quát trên nhiều lĩnh vực công việc khác của Học viện. Đồng chí mong rằng với tinh thần đoàn kết, các đơn vị, tổ chức sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ TS Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

TS Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện tặng hoa chúc mừng TS Phạm Thị Ngọc Dung

 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970