Hướng dẫn số: 1559/HD-HVCTKV I-TCCB Xác định nhu cầu của Học viện và của đơn vị để ký hợp đồng với giảng viên thuộc diện kéo dài, giảng viên đã nghỉ hưu và giảng viên thỉnh giảng

30/07/2015 03:46 AM


Căn cứ vào nhiệm vụ trong năm của đơn vị được Giám đốc giao, đơn vị xác định nhu cầu đối với các giảng viên...

 

Thông tin văn bản số: 1559/HD-HVCTKV I-TCCB

Số ký hiệu 1559/HD-HVCTKV I-TCCB
Tên văn bản
Xác định nhu cầu của Học viện và của đơn vị để ký hợp đồng với giảng viên thuộc diện kéo dài, giảng viên đã nghỉ hưu và giảng viên thỉnh giảng
Ngày ban hành 27/7/2015
Ngày hiệu lực 27/7/2015
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Học viện Chính trị khu vực I Phạm Hồng Quý Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ
Tệp đính kèm

fileTB 1559/TB-HVCTKV I-TCCB

 

Mẫu 02.KHGD - Kế hoạch giảng dạy của giảng viên

   

 

BTCBC

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970