Thông báo số: 1557/TB-HVCTKV I-TCCB Đăng ký tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin

30/07/2015 03:46 AM


Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách cán bộ đủ điều kiện tham dự lớp học gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ trước ngày 10/8/2015...

 

Thông tin văn bản số: 1557/TB-HVCTKV I-TCCB

Số ký hiệu 1557/TB-HVCTKV I-TCCB
Tên văn bản
Đăng ký tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin
Ngày ban hành 27/7/2015
Ngày hiệu lực 27/7/2015
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Học viện Chính trị khu vực I Phạm Hồng Quý Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ
Tệp đính kèm

fileTB 1557/TB-HVCTKV I-TCCB

 

   

 

BTCBC

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970