Quyết định số: 710/QĐ-HVCTKV I thành lập đội phòng cháy, chữa cháy Học viện Chính trị khu vực I

08/07/2014 02:10 AM


Căn cứ luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10; Luật số 40/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970