Hướng dẫn số 592/HD-HVCTKVI xây dựng Chương trình hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong nhiệm kỳ được bổ nhiệm tại Học viện

22/05/2014 02:03 AM


 

Mẫu Chương trình hành động:

 

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970