Quyết định số: 400 /QĐ-HVCTKV I về việc thành lập Hội đồng tư vấn và đánh giá tài sản Nhà nước tại Học viện

11/04/2014 03:17 AM


Căn cứ Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06/01/2004 của Bộ chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh...

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 7724
  • Tháng hiện tại: 156031
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970