Thông báo số 291-TB/HVCTKV I ngày 04/5/2019 về tuyển dụng nhân sự năm 2019.

Thông báo số 143-TB/HVCTKV I ngày 27/02/2019 về việc khảo sát nhu cầu tuyển dụng giảng viên năm 2019.

Thông báo kết quả xét thăng hạng viên chức chính năm 2015

Thông báo tiêu chuẩn, kế hoạch, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp và hướng dẫn đăng ký hồ sơ xét thăng hạng viên chức năm 2015...

Để triển khai kế hoạch giảng dạy của giảng viên theo đúng quy định Giám đốc Học viện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị giảng dạy thực hiện các nội dung...

Ban Tổ chức - Cán bộ đề nghị lãnh đạo các đơn vị trong Học viện phổ biến tới cán bộ, viên chức của đơn vị mình đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015...

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên...

Căn cứ Thông báo số 996/TB-HVCTKV I ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Ban Giám đốc Học viện...

  • Đang truy cập:27
  • Hôm nay: 208
  • Tháng hiện tại: 21041
  • Tổng lượt truy cập: 123694
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970