Kế hoạch số 1458-KH/HVCTKV I tổ chức Lễ Bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1; K69.B15 Bộ ngành 1; K69.B16 Bộ ngành 2, khóa học 2022 - 2024

03/04/2024 12:03 AM


Kế hoạch số 1458-KH/HVCTKV I tổ chức Lễ Bế giảng lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1; K69.B15 Bộ ngành 1; K69.B16 Bộ ngành 2, khóa học 2022 - 2024

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970