Hướng dẫn số 624-HD/HVCTKV I tổ chức thi hết môn học/học phần theo hình thức thi vấn đáp nhóm

22/01/2024 05:39 PM


Hướng dẫn số 624-HD/HVCTKV I tổ chức thi hết môn học/học phần theo hình thức thi vấn đáp nhóm

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970