Quyết định số 5125-QĐ/HVCTKV I công nhận học viên trúng tuyển và mở lớp CCLLCT hệ không tập trung K70.B14 Địa phương 4-23, khóa học 2023 - 2025

27/10/2023 05:52 PM


Quyết định số 5125-QĐ/HVCTKV I công nhận học viên trúng tuyển và mở lớp CCLLCT hệ không tập trung K70.B14 Địa phương 4-23, khóa học 2023 - 2025

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970