Kế hoạch số 1323-KH/HVCTKV I tổ chức Lễ Khai giảng các lớp CCLLCT hệ không tập trung K70.B12 địa phương 2-23, K70.B13 địa phương 3-23, khóa học 2023 - 2025

03/10/2023 12:21 PM


Kế hoạch số 1323-KH/HVCTKV I tổ chức Lễ Khai giảng các lớp CCLLCT hệ không tập trung K70.B12 địa phương 2-23, K70.B13 địa phương 3-23, khóa học 2023 - 2025

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970