Thông báo số 1300-TB/HVCTKV I kế hoạch lấy phiếu phản hồi người học (phiếu trực tuyến) tháng 3 năm 2023

13/03/2023 03:09 PM


Thông báo số 1300-TB/HVCTKV I kế hoạch lấy phiếu phản hồi người học (phiếu trực tuyến) tháng 3 năm 2023

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970