Thông báo số 1117-TB/HVCTKV I thu học phí các lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B15 - Bộ ngành 1; K69.B16 - Bộ ngành 2, khóa học 2022-2024

23/11/2022 09:04 AM


Thông báo số 1117-TB/HVCTKV I thu học phí các lớp CCLLCT hệ không tập trung K69.B15 - Bộ ngành 1; K69.B16 - Bộ ngành 2, khóa học 2022-2024

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970