Thông báo số 911-TB/HVCTKV kế hoạch sinh hoạt chuyên đề các lớp CCLLCT hệ không tập trung khóa học 2021-2023, các lớp hoàn chỉnh CCLLCT năm 2022

06/05/2022 05:56 PM


Thông báo số 911-TB/HVCTKV kế hoạch sinh hoạt chuyên đề các lớp CCLLCT hệ không tập trung khóa học 2021-2023, các lớp hoàn chỉnh CCLLCT năm 2022

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 752
  • Tháng hiện tại: 41397
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970