Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Liên minh công - nông - trí thức trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay”

24/05/2024 03:20 PM


Chiều 23/5, tại Học viện Chính trị khu vực I, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Liên minh công - nông - trí thức trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay” do TS Đỗ Huyền Trang, giảng viên khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học làm Chủ nhiệm đề tài; Học viện Chính trị khu vực I là cơ quan chủ trì.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng 

nghiệm thu đề tài chủ trì và phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

Tham dự buổi nghiệm thu có PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài; các đồng chí thành viên Hội đồng; đại diện ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; nhóm nghiên cứu đề tài và cán bộ quan tâm tới dự.

 

TS Đỗ Huyền Trang, giảng viên khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS Đỗ Huyền Trang đã trình bày khái quát kết quả nghiên cứu của đề tài. Theo đó, đề tài được kết cấu gồm 03 phần: i) Một số vấn đề lý luận về liên minh công - nông - trí thức trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay; ii) Thực trạng vai trò của liên minh công - nông - trí thức trong việc xây dựng nông thôn mới ở các vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay và vấn đề đặt ra; iii) Phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của liên minh công - nông - trí thức trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay.

Đề tài thực hiện các nghiên cứu dựa trên số liệu điều tra về vai trò của liên minh công - nông - trí thức giai đoạn 2010-2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đề tài đã góp phần phân tích lý luận về vai trò của liên minh công - nông - trí thức trong xây dựng nông thôn mới; đánh giá thành tựu và hạn chế về vai trò của liên minh công - nông - trí thức trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm phát huy vai trò của liên minh công - nông - trí thức trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam đến năm 2030.

 

PGS,TS Nguyễn Thế Thắng, Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh nhận xét, phản biện đề tài

 

TS Đào Đức Huấn, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận xét, phản biện đề tài

 

Trên cơ sở đánh giá của từng thành viên Hội đồng, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với những nhận xét, đánh giá và phản biện của các thành viên Hội đồng. Đồng chí đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến phản biện, nhận xét của các thành viên Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để đưa kết quả nghiên cứu của đề tài áp dụng vào thực tiễn.

 

PGS,TS Trương Quốc Chính, Trưởng khoa Triết học nhận xét, phản biện đề tài

 

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài và đánh giá của các thành viên, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá Đạt để nghiệm thu chính thức.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970