Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 12/2022

08/12/2022 09:47 PM


Sáng ngày 07/12/2022, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức chào cờ, phổ biến, quán triệt Nghị quyết tháng 12/2022. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

Tại Hội nghị, TS Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Giám đốc Học viện đã triển khai Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Đồng chí đã tình bày những nội dung chủ yếu của Kết luận và nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện gắn với Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 24/11/2022 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 52-KH-UBKTTW ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

 

TS Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện triển khai văn bản tại Hội nghị

 

Hội nghị được nghe PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện quán triệt Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 10/11/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Chỉ thị cũng đánh giá những chuyển biến tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” và chỉ ra những hạn chế trong nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên chưa toàn diện; đánh giá phân loại chưa phản ánh đúng thực chất, từ đó dẫn đến một số đảng viên thiếu gương mẫu, suy thoái về tư tưởng chính trị,... Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 03-CT/ĐUK, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh để khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, mỗi cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc, đầy đủ 9 nội dung theo tinh thần của Chỉ thị đã nêu.

Thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2022, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị tập trung triển khai một số công việc trọng tâm: Triển khai Thông báo về Kết luận họp giao ban tháng của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổ chức cuộc thi “Tự phê bình” trong toàn Học viện; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tổ chức triển khai cuộc thi viết bài tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch trong tình hình mới cho khối học viên; Các đơn vị giảng dạy tổ chức nghiên cứu nội dung các Nghị quyết mới được ban hành và lựa chọn những vấn đề đưa vào nội dung giảng dạy các chuyên đề môn học của đơn vị; Rà soát và sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất đang xuống cấp tại các khu nhà làm việc, giảng đường,...; Sắp xếp phương án trực y tế ngoài giờ hành chính phục vụ học viên; Xây dựng kế hoạch gặp mặt Hội Cựu giáo chức Học viện trước dịp đón Tết Nguyên đán năm 2023; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên, học viên trong việc thực hiện Quy định Văn hóa công sở (hút thuốc lá, uống rượu bia,...); Rà soát việc cán bộ, đảng viên đăng ký tham gia học tập nâng cao trình độ theo tinh thần của hệ thống Học viện.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970