Tổng quan giới thiệu luận án Tiến sĩ của tác giả Lê Quang Minh về "Nâng cao hiệu quả quản trị nhà ở xã hội ở Việt Nam thông qua phương pháp tư duy hệ thống - Hướng đến phát triển nhà ở xã hội bền vững"

05/07/2022 11:24 AM


Tổng quan giới thiệu luận án Tiến sĩ của tác giả Lê Quang Minh về "Nâng cao hiệu quả quản trị nhà ở xã hội ở Việt Nam thông qua phương pháp tư duy hệ thống - Hướng đến phát triển nhà ở xã hội bền vững"

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 3413
  • Tháng hiện tại: 102033
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970