Sản phẩm tự học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hà Tĩnh, khóa học 2021-2023

17/01/2022 11:55 PM


 

SẢN PHẨM TỰ HỌC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG TỈNH HÀ TĨNH

KHÓA HỌC 2021 - 2023

STT

TÊN MÔN

NGÀY CẬP NHẬT

1

Chính trị học

 

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

3

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

4

Giới trong lãnh đạo quản lý

 

5

Khoa học lãnh đạo

 

6

Kinh tế chính trị

10/5/2022

7

Kinh tế phát triển

 

8

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

15/3/2022

9

Lý luận và Pháp luật về quyền con người

 

10

Lý luận dân tộc và Quan hệ dân tộc ở Việt Nam

 

11

Nhà nước và Pháp luật

10/5/2022

12

Quan hệ quốc tế

14/01/2022

13

Quản lý kinh tế

 

14

Tôn giáo và Tín ngưỡng

 

15

Triết học Mác-Lênin

 

16

Tư tưởng Hồ Chí Minh

13/4/2022

17

Văn hóa phát triển

13/4/2022

18

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

 

19

Xã hội học trong lãnh đạo quản lý

26/01/2022

 

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 7654
  • Tháng hiện tại: 155961
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970