Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 và Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

07/12/2021 01:45 PM


Sáng 7/12/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 và tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến.

 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

 

Sáng 7/12/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 và tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến.

 

PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện; PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS. Phạm Đức Kiên, Phó Vụ Trưởng, Vụ Quản lý khoa học; TS. Phan Tiến Ngọc, Phó Chánh văn phòng Học viện; đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng Học viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

Về phía Học viện Chính trị khu vực I có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện Chính trị khu vực I tham dự.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại Hội nghị

 

Trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Năm 2021 Học viện đã tập trung tổ chức, triển khai nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trên các lĩnh vực, cụ thể: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy chế thực hiện dân chủ tại Học viện; Triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Rà soát, ban hành các văn bản quản lý phục vụ công tác điều hành, chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại và phát huy dân chủ; Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và mối quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan với thủ trưởng các đơn vị và cấp dưới; Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

TS. Lê Sỹ Thọ, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính trình bày Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2021

 

Tại Hội nghị,TS. Lê Sỹ Thọ, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính trình bày Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2021và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với những giải pháp đảm bảo thu chi tài chính phục vụ hoạt động của Học viện.

 

ThS. Bùi Giang Nam, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân năm 2021

 

Hội nghị cũng được nghe Ths. Bùi Giang Nam, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo chỉ  rõ, năm 2021 việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Học viện đã thực hiện nghiêm túc, các hoạt động đều được triển khai, thực hiện đúng với quy định, quy trình, pháp luật, đảm bảo nguyên tắc theo quy chế dân chủ, công khai và lấy ý kiến rộng rãi trong quá trình thực hiện trên các mặt công tác của Học viện.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện cho biết: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp tạo niềm tin và hứng khởi cho cán bộ, viên chức và toàn thể nhân dân. Đây cũng năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, năm 2021 với diễn biến dịch Covid -19 kéo dài, các hoạt động của Học viện cơ bản chuyển sang hình thức trực tuyến và cũng gặp những khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện mục tiêu “kép” vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Năm 2021, công tác đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực I được thực hiện kết hợp giữa đào tạo trực tiếp và trực tuyến. Các khâu của quá trình quản lý đào tạo có sự đổi mới một cách cơ bản, quá trình đào tạo được quản lý và kiểm tra chặt chẽ. Bên cạnh đó, Học viện luôn tích cực và đổi mới mạnh mẽ trong các khâu triển khai xây dựng câu hỏi cốt lõi mới, mục tiêu, chuẩn đầu ra, đề cương môn học, kế hoạch bài giảng theo tinh thần Thông báo 216, kết luận số 156 về triển khai điều chỉnh đề cương cập nhật Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 35 -NQ/TW vào đề cương, kế hoạch bài giảng nhằm đáp ứng yêu cầu bản chất trường Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm 2021, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức học tập cho 22 lớp với 901 học viên Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; tổ chức đào tạo cho 20 lớp với 1180 học viên hệ không tập trung; tổ chức đào tạo cho 05 lớp với 298 học viên hệ hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị; đào tạo cho 03 lớp cử nhân chính trị với 88 học viên; đào tạo các lớp Bồi dưỡng theo chức danh cán bộ cho 11 lớp với 932 học viên; tổ chức đào tạo 01 lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức công tác kiểm tra cho 69 học viên và 01 lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức công tác dân vận cho 53 học viên thuộc Thành ủy Hải Phòng.

Đối với công tác khoa học và hợp tác quốc tế, năm 2021, Học viện được phê duyệt thực hiện 06 đề tài cấp bộ, 01 đề tài cấp tỉnh, 01 dự án điều tra cơ bản, 18 đề tài cấp cơ sở phân cấp, 27 đề tài cơ sở tự chủ và 09 đề án cơ sở tự chủ; tổ chức thành công 07 Hội thảo khoa học; tổ chức Hội thảo liên kết với địa phương (Tỉnh Lào Cai) về “Phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh Tây Bắc”.

Đối với công tác cán bộ, Học viện đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đồng chí Giám đốc Học viện nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với trưởng các đơn vị, điều động luân chuyển 10 đồng chí và luân chuyển 17 giảng viên trẻ và giảng viên mới tuyển dụng đi thực tế tại các đơn vị chức năng thuộc Học viện, hoàn thiện thủ tục đón 17 giảng viên đi thực tế dài hạn tại các địa phương trở tại công tác. Bên cạnh đó, Học viện cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức thông qua việc phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; cử cán bộ tham gia các lớp học ngắn hạn cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Về công tác Tài chính - Hậu cần, năm 2021, Học viện cũng đã tích cực chủ động trong công tác phòng chống Covid -19 thông qua việc tuyên truyền, tiêm Vắc xin phòng Covid -19 cho hơn 300 cán bộ và 88 học viên Lào. Về  tài chính,  Học viện luôn đảm bảo kế hoạch chi tiêu thường xuyên, minh bạch trong chi tiêu tài chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của Học viện.

Về công tác Tạp chí và Thông tin khoa học, năm 2021, Học viện xuất bản 16 số Tạp chí/năm (trong đó 14 số tiếng Việt; 02 số tiếng Anh), chuẩn bị các điều kiện xuất bản Tạp chí điện tử; với các nguồn tài liệu, 80 đầu báo, tạp chí với hơn 872 bản tài liệu là báo, tạp chí; 171 đầu sách với 900 bản sách, 1.428 sách giáo trình, sách tham khảo, luận văn, khoá luận,... phục vụ viêc học tâp, nghiên cứu của học viên và cán bộ, giảng viên của Học viện; Cổng thông tin điện tử đăng tải, đưa tin kịp thời các sự kiện - hoạt động của Học viện, xây dựng và đăng bài các chuyên mục Nghiên cứu, phát triển và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chuyên mục Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống.

Năm 2021, công tác Thanh tra - pháp chế, công tác đảng - đoàn thể của Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, viên chức, người lao động. Công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được tập trung thực hiện, các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 của Học viện.

 

TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

 

Trên cơ sở các Dự thảo báo cáo trình bày tại Hội nghị, các đơn vị đã tham góp ý kiến và đánh giá cao các kết quả mà Học viện đã đạt được trên các mặt công tác. Các ý kiến tham góp một lần nữa khẳng định những kết quả mà Học viện đã đạt được trong năm 2021 và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của Học viện trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện biểu dương những kết quả trên các mặt công tác mà Học viện chính trị khu vực I đã đạt được trong năm 2021. Dù gặp nhiều khó khăn, thử thách vì dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhưng Học viện Chính trị khu vực I đã luôn chủ động, thích ứng linh hoạt, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm được giao. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm tới, Đồng chí đề nghị, Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương trong cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên tích cực tìm hiểu, nắm rõ và chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, Học viện Chính tri quốc gia Hồ Chí Minh và của Học viện Chính trị khu vực I để thực hành tốt trong thực hiện nhiệm được giao. Đồng chí cũng mong muốn Học viện Chính trị khu vực I với tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh sẽ trở thành một trong những điểm sáng, đơn vị đi đầu trong đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc trọng trách Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó.

 

TS.  Phạm Thành Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ  thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị

 

Tại Hội nghị, TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ đã công bố các Quyết định khen thưởng và danh hiệu thi đua năm cho các cá nhân, đơn vị đạt thành tích xuất trong công tác năm 2021.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Dân chủ - kỷ cương - gương mẫu - sáng tạo - hiệu quả” góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, Học viện vững mạnh toàn diện.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, xin tiếp thu và cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm trong các Nghị quyết và Kế hoạch công tác của Học viện chính trị khu vực I, góp phần xây dựng môi trường làm việc tốt hơn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Đồng chí mong muốn Học viện Chính trị khu vực I sẽ tiếp tục tạo ra một môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; các đơn vị chức năng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ được giao; các chi bộ tổ chức nghiên cứu, thảo luận các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong bối cảnh mới và thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu năm 2022 của Học viện.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 622
  • Tháng hiện tại: 69337
  • Tổng lượt truy cập: 135984
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970