Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Phú Thọ, khóa học 2021-2023

22/10/2021 08:54 PM


Sáng 22/10/2021 Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Phú Thọ, khóa học 2021-2023 thông qua hình thức trực tuyến.

 

LỄ KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

HỆ KHÔNG TẬP TRUNG TỈNH PHÚ THỌ, KHÓA HỌC 2021 - 2023

 

Sáng 22/10/2021 Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Phú Thọ, khóa học 2021-2023 thông qua hình thức trực tuyến.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ khai giảng

 

Tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực I có: PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện; TS. Phạm Thị Ngọc Dung, Trưởng ban Quản lý đào tạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, Trung tâm Thông tin khoa học; cán bộ quản lý lớp học tham dự.

 

Đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Tham dự buổi Lễ, tại điểm cầu Trường chính trị tỉnh Phú Thọ có: Đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Tường Thứ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường chính trị Tỉnh;  cùng 47 đồng chí học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Phú Thọ, khóa học 2021-2023.

 

TS. Phạm Thị Ngọc Dung, Trưởng ban Quản lý đào tạo công bố các Quyết định

 

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, TS. Phạm Thị Ngọc Dung, Trưởng ban Quản lý đào tạo đã công bố các Quyết định: Quyết định mở lớp Cao cấp lý luận chính trị; Quyết định thành lập Ban Tổ chức lớp học; Quyết định cử cán bộ tham gia quản lý lớp học.

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan khẳng định lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, thực hiện lời dạy của Bác, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó, việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể luôn được chú trọng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới, đi vào chiều sâu ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề thực tiễn, đòi hỏi lý luận phải phát triển tương ứng và có giải pháp thỏa đáng, vì vậy người cán bộ lãnh đạo quản lý phải có tầm nhìn thời đại, những bước đi phải xuất phát từ thực tiễn. Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, Học viện Chính trị khu vực I luôn xác định mục tiêu, chiến lược đào tạo, tập trung xây dựng và hoàn thiện chương trình, cải tiến nội dung, đổi mới phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo trình, hoàn thiện và bổ sung các quy chế học tập, rèn luyện của học viên để đáp ứng và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hiện nay.

 

Tại Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Phú Thọ, khóa học 2021-2023, Đồng chí đề nghị, mỗi học viên nhận thức rõ trách nhiệm, học tập nghiêm túc, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, tích cực nghiên cứu tài liệu, tiếp nhận thông tin, liên hệ, suy ngẫm và tìm cách vận dụng thực hiện cho phù hợp với từng vị trí công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với Học viện Chính trị khu vực I, Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ giảng viên, chủ dộng ứng dụng công nghệ quản lý, dạy học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn ra phức tạp; tận tâm, tận lực với học viên, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại Học viện.

 

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, Đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo. Theo Đồng chí, để lớp học được tổ chức đảm bảo đúng quy định và yêu cầu đề ra, Ban Tổ chức lớp học, Trường Chính tri tỉnh, Ban cán sự lớp và học viên tham gia khóa học cần quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung: Thứ nhất, Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý học viên, đảm bảo các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập trực tuyến trong điều kiện hiện nay; Thứ hai, Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Học viện Chính trị khu vực I thực hiện tốt công tác quản lý lớp học theo quy định, quan tâm, tạo điều kiện để lớp học phát huy tinh thần, trách nhiệm tập thể cũng như vai trò của từng cá nhân học viên; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh cần có sự chỉ đạo trực tiếp của ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo Học viện để lớp học được tổ chức theo đúng kế hoạch, nội dung, chương trình đã đề ra; kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm theo tiến độ lớp học, từ đó có những tham mưu, đề xuất, để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn; Thứ ba, Ban cán sự lớp phát huy tinh thần trách nhiệm, trao đổi, nắm bắt tình hình, tư tưởng học tập của học viên, nhất là việc chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nội quy lớp học; Thứ tư, mỗi đồng chí học viên tham gia khóa học cần thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịnh bệnh Covid-19; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ nội dung giảng viên truyền đạt, tích cực làm rõ những vấn đề mới, khó và những vấn đề liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mỹ, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Tỉnh

công bố Quyết định chỉ định Ban cán sự lâm thời

 

Cũng trong Lễ khai giảng, Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mỹ, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh công bố Quyết định chỉ định Ban cán sự lâm thời lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Phú Thọ, khóa học 2021-2023.

 

Đồng chí Lê Bá Việt Hùng thay mặt cho toàn thể học viên phát biểu

 

Thay mặt cho toàn thể học viên lớp học, đồng chí Lê Bá Việt Hùng phát biểu cảm tưởng, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và tin tưởng rằng, tham gia khóa học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện là cơ hội để mỗi đồng chí học viên được học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo quản lý, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Kết thúc khóa học, mỗi học viên sẽ trở thành những cán bộ có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng phồn vinh, phát triển.

 

Đồng chí xin hứa, mỗi học viên sẽ quyết tâm học tập nghiêm túc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương lớp học; sắp xếp thời gian khoa học, vừa đảm bảo việc học tập, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần tự giác, trao đổi, tự nghiên cứu trong học tập; xây dựng tập thể đoàn kết, tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp học, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển Trường chính trị Tỉnh, Học viện Chính trị khu vực I ngày vững mạnh.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:60
  • Hôm nay: 1330
  • Tháng hiện tại: 12942
  • Tổng lượt truy cập: 10494
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970