Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chức danh công tác Dân vận năm 2021

18/10/2021 10:21 AM


Sáng 18/10/2021, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác Dân vận cho chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban Dân vận cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến.

 

LỄ KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC THEO CHỨC DANH CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2021

 

Sáng 18/10/2021, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác Dân vận cho chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban Dân vận cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2021 thông qua hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực I có: TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện; ThS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh tham dự.

 

TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc

Tại điểm cầu Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng có: Đồng chí Phạm Ngọc Dương, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu; đồng chí Nguyễn Đình Hoàng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Tô Hiệu cùng 54 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Dương, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu chỉ đạo lớp học

 

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, ThS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo công bố Quyết định mở lớp lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác Dân vận.

 

ThS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo thông qua Quyết định mở lớp

 

Phát biểu khai mạc, TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để thực hiện tốt công tác Dân vận phải xây dựng được đội ngũ cán bộ “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm”. Để hiện thực hóa công việc đó, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ dân vận đủ uy tín, năng lực, nhiệt tình, kỹ năng vận động, thuyết phục nhân dân. Để đạt được mục tiêu khóa bồi dưỡng, Đồng chí đề nghị: Một là, mỗi học viên cần định hình được động cơ, thái độ, tham gia lớp học đầy đủ, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học trực tuyến; Hai là, học viên tích cực thảo luận, trao đổi, truy cầu tri thức, kinh nghiệm để tiếp cận đa chiều, có phương pháp, kỹ năng lãnh đạo và nghiệp vụ công tác nhằm giải quyết vấn đề đang đặt ra tại cơ quan, đơn vị; Ba là, học viên phát huy tinh thần dân chủ trong học tập, tham gia góp ý để Học viện và các bên liên quan tổ chức các khóa bồi dưỡng được tốt hơn; Bốn là, giảng viên, báo cáo viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, tăng cường sự trao đổi, thảo luận, định hướng để thống nhất nhận thức, hành động; Năm là, cán bộ quản lý nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện quản lý, giám sát theo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức lớp học.

Thay mặt Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, Đồng chí Phạm Ngọc Dương, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực an Tổ chức Thành ủy phát biểu chỉ đạo. Đồng chí đề nghị lớp học cần nghiêm túc và nêu cao tinh thần tự giác, chủ động, trách nhiệm học tập, nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các quy định của lớp học, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình lớp bồi dưỡng đặt ra; học viên tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức được học để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn tại cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận tại địa phương.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng, đại diện học viên phát biểu

 

Thay mặt cho toàn thể học viên tham gia lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Đình Hoàng, đại diện học viên bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm sát sao, tạo điều kiện của lãnh đạo Học viện, Thành uỷ Hải Phòng đã tổ chức lớp bồi dưỡng. Đồng chí mong muốn thông qua lớp học này, học viên sẽ được lĩnh hội những kiến thức, thông tin, nội dung mới nhất liên quan đến công tác dân vận, qua đó, giúp học viên nâng cao nhận thức, kỹ năng của bản thân trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Đồng chí xin hứa sẽ luôn tích cực trao đổi, thảo luận và thực hiện nghiêm túc quy định lớp học, hoàn thành tốt nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:53
  • Hôm nay: 1305
  • Tháng hiện tại: 12917
  • Tổng lượt truy cập: 10469
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970