Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

20/04/2021 06:30 PM


Chiều 20/4/2021, tại Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối với PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy Học viện. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và trao Quyết định.

 

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Chiều 20/4/2021, tại Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối với PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy Học viện. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và trao Quyết định.

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi Lễ

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối vớ PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh

 

Dự Lễ công bố về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn có: PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Về phía Học viện Chính trị khu vực I có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy Học viện; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ; Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu giáo chức; Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

PGS.TS. Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ

công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

 

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS. Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối với PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy.

 

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh trong nhiệm kỳ vừa qua trên cương vị Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, đồng thời khẳng định PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Học viện vượt qua những thách thức trong đổi mới toàn diện đối với công tác đào tạo, đẩy mạnh quản lý hệ thống, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, giữ vững và phát huy bản sắc trường Đảng. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu sau khi được bổ nhiệm lại, đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh cần triển khai chương trình hành động với lộ trình cụ thể, tiếp tục phát huy năng lực, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo và điều hành; tiếp tục kế thừa và phát huy thế mạnh của Học viện trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng mong muốn PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực I sẽ giữ vững khối đoàn kết, tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý hội tụ đầy đủ phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn để xây dựng Học viện ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng giao phó.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự quan tâm của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đối với Học viện Chính trị khu vực I cũng như sự tin tưởng, tín nhiệm trong việc tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối với Đồng chí trong nhiệm kỳ 2021-2026. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh cũng bày tỏ sự xúc động, tri ân và biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện đã ủng hộ Đồng chí trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục tín nhiệm trong nhiệm kỳ này.
 
Trên cương vị Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa, không ngừng rèn luyện, phấn đấu đóng góp sức lực và trí tuệ để hiện thực hóa sứ mệnh, xây dựng tầm nhìn, chiến lược rõ ràng, góp phần xây dựng Học viện ngày càng phát triển. Đồng chí cũng xin hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt quy định nêu gương, kế thừa, phát huy những thành quả và truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước đã tạo dựng, kiên định thực hiện các nhiệm vụ hướng tới mục tiêu phụng sự cao nhất cho người học, cho sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng và Nhà nước. Đồng chí tin tưởng rằng với sự quyết tâm và đoàn kết thống nhất, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I sẽ tập trung tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, làm sâu sắc hơn bản chất trường Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghiên cứu, phát triển lý luận và tư vấn chính sách, đồng thời chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giảng viên lên tầm cao mới, tăng cường kết nối hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Học viện thông minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện Chính trị khu vực I, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tín nhiệm và tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đối với PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh. PGS.TS. Hoàng Văn Hoan thay mặt cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đồng thời gửi lời chúc mừng đến PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh. Đồng chí tin tưởng, với sức mạnh truyền thống, sự đồng lòng quyết tâm, đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh sẽ cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và các tập thể, cá nhân trong Học viện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì sự đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Một số hình ảnh tại Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I:

 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I tặng hoa chúc mừng

 

Đại điện Hội Cựu giáo chức Học viện Chính trị khu vực I tặng hoa chúc mừng

 

Lãnh đạo các Khoa, Ban tặng hoa chúc mừng

 

Lãnh đạo Văn phòng Học viện tặng hoa chúc mừng

 

Lãnh đạo Khoa tặng hoa chúc mừng

 

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin khoa học tặng hoa chúc mừng

 

Lãnh đạo khoa Lãnh đạo học và Chính sách công tặng hoa chúc mừng

 

Đại diện Công đoàn Học viện tặng hoa chúc mừng

 

Đại diện Đoàn Thanh niên tặng hoa chúc mừng

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1391
  • Tháng hiện tại: 47056
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970