Họp triển khai điều chỉnh đề cương chương trình Cao cấp lý luận chính trị theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

18/03/2021 08:49 AM


Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 17/3/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức họp triển khai điều chỉnh đề cương chương trình Cao cấp lý luận chính trị theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp.

 

HỌP TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

 

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 17/3/2021, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức họp triển khai điều chỉnh đề cương chương trình Cao cấp lý luận chính trị theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp

 

Dự họp còn có PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị tại Học viện.

Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ của Học viện được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên trong năm 2021. Trong đó, ưu tiên tập trung triển khai nhiệm vụ điều chỉnh đề cương chương trình Cao cấp lý luận chính trị nhằm kịp thời cập nhật những nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng  vào chương trình giảng dạy tại Học viện.

Tại cuộc họp, các ý kiến phát biểu đều thống nhất cho rằng các đơn vị cần sớm tổ chức quán triệt, phổ biến cách thức triển khai nghiên cứu toàn văn Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thông qua các buổi thảo luận để giảng viên có thể lĩnh hội, hiểu rõ tinh thần, quan điểm, nội dung Văn kiện từ đó rút ra những vấn đề cốt lõi nhằm điều chỉnh đề cương bài giảng hệ Cao cấp lý luận chính trị một cách kịp thời, hiệu quả.

Để công tác triển khai thực hiện hiệu quả, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh đề nghị trong quá trình thảo luận, lãnh đạo các khoa chuyên môn cần định hướng điều chỉnh đề cương theo hướng so sánh với các kỳ Đại hội trước, từ đó giúp cán bộ, học viên thấy được quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng, đồng thời đấu tranh với các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch. Đồng chí mong rằng các sản phẩm của khoa sẽ sớm hoàn thiện và đưa vào giảng dạy tại Học viện.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

 

ThS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công phát biểu

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh phát biểu

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:39
  • Hôm nay: 1066
  • Tháng hiện tại: 50973
  • Tổng lượt truy cập: 176546
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970