Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

25/12/2020 09:41 AM


Thực hiện kế hoạch số 11-KH/ĐU, ngày 24/12/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

 

Thực hiện kế hoạch số 11-KH/ĐU, ngày 24/12/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham dự và phát biểu tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu có: PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các Ban thuộc Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Chính trị khu vực I có: PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Học viện Chính trị khu vực I.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Học viện Chính trị khu vực I. Báo cáo chỉ rõ: Năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, trong nước đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến đời sống kinh tế, chính trị xã hội nói chung và đối với Học viện nói riêng.Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, thể hiện sự đồng lòng, đồng sức trong công tác xây dựng Đảng của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Với 278 đảng viên chính thức thuộc 20 chi bộ, 06 đảng viên dự bị và 746 đảng viên thuộc 20 chi bộ khối học viên do Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I quản lý, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã có nhiều chủ trương, nghị quyết tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể, năm 2020, Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và đảm bảo chất lượng đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác hành chính hậu cần; công tác tạp chí, thông tin khoa học và công tác thanh tra, pháp chế.

Về lãnh đạo công tác tư tưởng, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ với nhiều hình thức. Đặc biệt, Đảng ủy đã thực hiện tổ chức chào cờ và học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thứ Hai tuần đầu hàng tháng; triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc, thông qua các buổi giới thiệu sách gắn với nội dung “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy đã thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu thực tế tại địa phương. Trong năm 2020, tuy ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Học viện đã triển khai đưa 20 giảng viên đi thực tế dài hạn tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy.

Về lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng ủy đã lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn triển khai tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Công đoàn Học viện đã kết hợp với Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công tổ chức thành công các hoạt động nhân ngày “Toàn dân hiến máu”, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, hỗ trợ công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hội thi nấu ăn chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11,…

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I nhiệm kỳ 2020-2022, chuẩn y 19 chức danh Bí thư; 20 chức danh Phó Bí thư, 15 chi ủy viên chi bộ; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 2612/2017 về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 14 chi bộ, giám sát 06 chi bộ về thực hiện kết luận giám sát chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Với những kết quả đạt được trên các mặt công tác, toàn Đảng bộ có 04 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 31 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 09 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đảng ủy và các chi bộ cũng nhận thức rõ những hạn chế trong công tác lãnh đạo từ đó đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho từng mặt hoạt động của Đảng bộ trong năm 2021.

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy

 

TS. Phạm Thành Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trình bày tham luận

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy trình bày tham luận

 

TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy trình bày tham luận

 

TS. Vũ Ngọc Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư chi bộ  khoa Nhà nước và Pháp luật trình bày tham luận

 

TS. Phạm Thanh Hà, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

TS. Lê Sỹ Thọ, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên trình bày tham luận

 

TS. Lê Văn Thái, đảng viên Chi bộ khoa Lãnh đạo học và Chính sách công  phát biểu tại Hội nghị

 

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I trong thực hiện nhiệm vụ và ghi nhận những kết quả trên các mặt công tác trong năm 2020 mà Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã đạt được. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Đồng chí đề nghị trong năm 2021, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I cần thực hiện “Đoàn kết - dân chủ - gương mẫu”, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, đảm bảo tính hệ thống trong công tác Đảng, Đoàn, công tác chính trị và công tác chuyên môn nghiệp vụ, bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, kết luận, thông báo, kế hoạch của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy để cụ thể hóa trong các phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đảm bảo tính hệ thống, nhất quán, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Học viện Chính trị khu vực I nhằm tạo nên sức mạnh tổng thể, tổng hợp của toàn thể Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hai là, cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng, đảm bảo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí và dân chủ thực sự trong toàn Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lề lối, phương pháp làm việc, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, làm tốt hơn công tác đảng vụ, nghiệp vụ.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo tốt công tác kiểm tra giám sát, thực hiện nghiêm các kết luận về kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất đối với các chi bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I để tăng cường kỷ cương, kỷ luật

Bốn là, nêu cao hơn nữa trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo các chi ủy, cấp ủy, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 vào trong chương trình, nội dung công tác năm 2021 và những năm tiếp theo.

Năm là, tập trung phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo ngày càng nâng cao về chất lượng, phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cần tăng cường tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, xây dựng văn hóa trường Đảng tạo ra nhiều giá trị lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và học viên.

Phát biểu đáp từ và tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I xin lĩnh hội những chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc tại Hội nghị. Theo PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, để khắc phục những mặt còn hạn chế trong năm 2020, Đồng chí mong rằng năm 2021, công tác Tuyên giáo của Đảng ủy cần bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết để xây dựng nội dung kế hoạch, phát huy tối đa vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Đối với công tác Văn phòng Đảng ủy, cần phải nâng cao nghiệp vụ, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, phối hợp với các Ban của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với công tác Kiểm tra, giám sát, cần rút kinh nghiệm, kiểm soát có hệ thống, coi trọng thực hành phê bình và tự phê bình, có thái độ đúng với khuyết điểm. Đối với công tác Tổ chức cán bộ, cần giữ nghiêm kỷ luật đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu của Đảng, Nhà nước và của Học viện đã đề ra.

Tại Hội nghị, TS. Phạm Hồng Quý đã công bố và trao Quyết định khen thưởng 04 chi bộ và 31 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng giấy khen các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện tặng giấy khen các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện tặng giấy khen các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

 

TS. Vũ Văn Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra  Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện tặng giấy khen các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1163
  • Tháng hiện tại: 93446
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970