Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2020 - 2022

22/10/2020 10:43 AM


Sáng ngày 21/10/2020, Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Học viện chính trị khu vực I tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2020 - 2022.

 

KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ KHÔNG TẬP TRUNG TỈNH TUYÊN QUANG

KHÓA HỌC 2020 - 2022

 

Sáng ngày 21/10/2020, Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Học viện chính trị khu vực I tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, khóa học 2020 - 2022.

Dự Lễ Khai giảng, về phía Tỉnh Tuyên Quang có: Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Trường Chính trị, Văn phòng Tỉnh ủy; Về phía Học viện chính trị khu vực I có: TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý đào tạo và 56 học viên.

 

TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện chính trị khu vực I phát biểu khai giảng lớp học

 

Phát biểu Khai giảng lớp học, Tiến sĩ Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện chính trị khu vực I khẳng định, Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang, được khai giảng trong bối cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trước bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến đổi, diễn biến phức tạp, để đáp ứng yêu cầu, bối cảnh đó cần có đội ngũ cán bộ có tư duy lý luận, có tầm nhìn, có phẩm chất chính trị, có đạo đức cách mạng, văn hóa cầm quyền và tác phong lãnh đạo… Vì vậy đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng. Đồng chí yêu cầu các học viên cần xác định đúng động cơ học tập, xác định phương pháp rèn luyện phù hợp, vận dụng linh hoạt kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Lễ Khai giảng

 

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Nhận thức rõ vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí yêu cầu: Ban Tổ chức lớp học, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị khu vực I, quản lý lớp học thực hiện đúng nội quy, quy chế của Học viện và của nhà trường, đảm bảo tốt nhất các điều kiện cần thiết tổ chức thành công mọi hoạt động của lớp học; Yêu cầu các học viên cần nhận thức thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của lớp học, có động cơ học tập đúng đắn, thực hiện tốt nội quy, quy chế, xây dựng tập thể lớp nền nếp, kỷ cương, đoàn kết, dân chủ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng linh hoạt kiến thức lý luận vào giải quyết công việc ở địa phương, cơ sở, góp phần hoàn thành thắng lợi các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển Khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

ThS. Phùng Thị Khánh Lệ - Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 501
  • Tháng hiện tại: 9055
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970