Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương K41/2020

26/09/2020 11:00 AM


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương K41/2020 cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ

VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG K41/2020

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, sáng 26/9/2020, Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương K41/2020 cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học

 

Tham dự Lễ khai giảng về phía Học viện Chính trị khu vực I có: PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện; 39 học viên và các thành viên Ban Quản lý lớp học. 

 

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng; ThS. Giang Thanh Nghị, Trưởng phòng Quản lý bồi dưỡng cùng các chuyên viên, giảng viên được phân công giảng dạy và quản lý lớp.

 

Tại Lễ khai giảng, TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ đã công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý lớp học và Quyết định cử cán bộ đi học lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương. Theo kế hoạch, lớp học sẽ diễn ra từ ngày 26/9/2020 đến hết ngày 08/11/2020.

 

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Lễ Khai giảng lớp học

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của cán bộ chủ chốt trong công cuộc đổi mới đất nước. Chương trình của khóa học được thiết kế gồm 02 phần: Phần 1 gồm 4 chuyên đề giới thiệu các kiến thức chung về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp vụ; các yếu tố tác động đến hoạt động lãnh đạo, quản lý; vấn đề dân chủ, pháp quyền minh bạch trong hoạt động công vụ; quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phần 2 gồm 7 chuyên đề tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo quản lý như: Tư duy chiến lược, tham mưu, hoạch định và đánh giá chính sách công; tham mưu về pháp luật theo ngành và lĩnh vực, kiểm tra, đánh giá, quản lý theo kết quả, phối hợp, quản lý nội bộ đơn vị. Với thiết kế chương trình như trên, Đồng chí mong rằng khóa học sẽ trang bị, cập nhật thêm các kiến thức về quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu của Học viện và công cuộc đổi mới của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 

Đại điện Ban Tổ chức lớp học, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao sự phối hợp trong hoạt động tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Học viện Chính trị khu vực I. Đồng chí cho rằng khóa học ngoài mục tiêu hoàn thiện bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý, học viên tham gia khóa học sẽ lĩnh hội, bổ sung và cập nhật các kiến thức mới về quản lý nhà nước, hoàn thiện các kỹ năng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính.

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào trao đổi chuyên đề đầu tiên cùng học viên của lớp học

 

Kết thúc Lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Khoa Đào tạo - Bồi dưỡng công chức, Học viện Hành chính Quốc gia đã trao đổi chuyên đề đầu tiên của khóa học cùng học viên của lớp.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:38
  • Hôm nay: 527
  • Tháng hiện tại: 63031
  • Tổng lượt truy cập: 966012
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970