Giới thiệu sách “Giải phóng, đổi mới, phát triển vì Chủ nghĩa xã hội”

01/09/2020 10:57 AM


Thực hiện kế hoạch giới thiệu sách, sáng 31/8/2020, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học giới thiệu sách “Giải phóng, đổi mới, phát triển vì Chủ nghĩa xã hội” của GS.TS. Nguyễn Văn Huyên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2012.

 

GIỚI THIỆU SÁCH “GIẢI PHÓNG, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”

 

Thực hiện kế hoạch giới thiệu sách, sáng 31/8/2020, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học giới thiệu sách “Giải phóng, đổi mới, phát triển vì Chủ nghĩa xã hội” của GS.TS. Nguyễn Văn Huyên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2012.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện

tham dự và phát biểu  tại buổi giới thiệu sách

 

Tham dự buổi giới thiệu có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các khoa chuyên môn; lãnh đạo và cán bộ, viên chức khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học và các cán bộ quan tâm đến dự.

 

TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

giới thiệu tổng quan về cuốn sách

 

Với mục tiêu phát triển văn hóa đọc, giới thiệu tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và cung cấp các thông tin có giá trị tham khảo cho việc thực hiện đổi mới, phát triển tại Học viện, TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học đại diện khoa chuyên môn giới thiệu tổng quan về tác giả Nguyễn Văn Huyên và lý do giới thiệu cuốn sách “Giải phóng, đổi mới, phát triển vì Chủ nghĩa xã hội”.

 

Theo TS. Phạm Thanh Hà, nội dung cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những thập niên đầu thế kỷ XXI. Đồng chí nhấn mạnh: Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, chúng ta phải tiếp tục làm rõ và khẳng định những đặc điểm của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, không chỉ hiện tại mà cả tương lai, dự báo triển vọng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và đặc điểm thời đại. Từ đó, xác định phương hướng và các giải pháp đúng đắn, hợp lý để tiếp tục giải phóng tối đa mọi nguồn lực đất nước, nguồn lực con người và dân tộc, tiếp tục đổi mới tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy nhanh và vững chắc sự phát triển đất nước, thực hiện mục đích cao đẹp là xây dựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với nội dung được thiết kế thành ba chương gồm: Chương I: Những vấn đề lý luận về giải phóng, đổi mới, phát triển; Chương II: Thực trạng của quá trình giải phóng, đổi mới, phát triển vì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chương III: Phương hướng và giải pháp tiếp tục giải phóng, đổi mới, phát triển vì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cuốn sách góp phần luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam một cách sâu sắc và ý nghĩa.

 

Tại buổi giới thiệu sách, các đồng chí lãnh đạo và giảng viên các khoa chuyên môn đã trao đổi một số vấn đề về mối quan hệ giữa “giải phóng, đổi mới, phát triển” và “ổn định”; các phương thức để “giải phóng, đổi mới, phát triển” trong lĩnh vực tư tưởng và đổi mới phát triển trong các lĩnh vực khác; tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quyết định chiến lược phát triển và sự phát triển văn hóa chưa ngang tầm với phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay.

 

Tham gia trao đổi và phát biểu tại buổi giới thiệu sách, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã phân tích tính phương pháp luận, tính phương hướng và tính nguyên tắc của quan niệm về “giải phóng, đổi mới, phát triển” để từ đó soi rọi vào thực trạng giải phóng, đổi mới và phát triển tại Học viện. Đồng chí cho rằng cần phải thúc đẩy giải phóng, đổi mới và phát triển trước hết là trong tư tưởng, nhận thức, từ đó vận dụng để tối ưu nguồn nhân lực tại Học viện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.

 

Một số hình ảnh tại buổi giới thiệu sách:

 

ThS. Nguyễn Bá Quân, Phó Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học phát biểu

 

TS. Lê Văn Thái, Phó Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công phát biểu

 

TS. Phạm Tú Tài, Phó Trưởng khoa Kinh tế chính trị phát biểu

 

TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ phát biểu

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:46
  • Hôm nay: 3042
  • Tháng hiện tại: 73283
  • Tổng lượt truy cập: 1081770
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970