Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến (2020-2025)

06/05/2020 04:13 PM


Sáng 06/5/2020, Học viện Chính trị khu vực I long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội nghị.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ  KHU VỰC I TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ V (2020 – 2025)

 

Sáng 06/5/2020, Học viện Chính trị khu vực I long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội nghị.

 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu

 

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu khách mời có: PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Về phía Học viện có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng đại diện các đơn vị, các tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc Học viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu

 

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó Giám đốc Học viện báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Năm năm qua, trong điều kiện còn khó khăn và hạn chế về các nguồn lực nhưng hưởng ứng các phong trào thi đua, yêu nước do Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị Quốc gia phát động, Học viện Chính trị khu vực I chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong Học viện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động: Quản lý đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tổ chức – cán bộ, kế hoạch – tài chính, thanh tra, thông tin khoa học, tạp chí, văn phòng… trong đó, đặt trọng tâm vào nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Với rất nhiều các giải pháp, sáng kiến từ các đơn vị, cá nhân, công tác đào tạo, bồi dưỡng  đã được đổi mới một cách mạnh  mẽ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đặt ra. Nhiều sáng kiến tiêu biểu đã được ghi nhận, có sức lan tỏa trong hệ thống Học viện: Gắn giảng đường với hiện trường; xây dựng đề cương bài giảng theo mục tiêu bài giảng, chuẩn đầu ra; đa dạng hình thức đánh giá, quản lý hoạt động học tập của học viên trước, trong và sau khi lên lớp... Hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thông tin khoa học … ngày càng gắn bó chặt chẽ và phục vụ trực tiếp, hiệu quả hơn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Kết quả, trong năm năm qua, Học viện đã dành được: về danh hiệu tập thể: 02 Huân chương lao động các hạng, 02 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 22 bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều danh hiệu khen thưởng khác. Về danh hiệu cá nhân, có 03 Huân chương Lao động các hạng, 08 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 59 Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 14 chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 110 Chiến sỹ thi đua cơ sở và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Phát biểu tại Hội nghị PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả thi đua của Học viện đạt được trong 5 năm qua, Đồng chí cũng ghi nhận Học viện đã có những bước chuyển mình rất rõ rệt, năng động, chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và ngày càng làm rõ, khẳng định mạnh mẽ bản sắc trường Đảng Trung ương; Đồng chí cũng đề nghị về phương hướng, nhiệm vụ thi đua phát triển Học viện Chính trị khu vực I và các Học viện trực thuộc trong 5 năm tới cần tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của toàn Học viện, bám sát nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng để triển khai thực hiện các hoạt động của Học viện, cụ thể tập trung vào các hoạt động sau: (i) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cần chủ động, tích cực tham gia vào quá trình tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ, lãnh đạo quản lý, đây là một sứ mệnh cao cả của toàn Học viện; (ii) Công tác nghiên cứu khoa học, cần xác định được định hướng, trọng tâm nghiên cứu dựa trên nhiệm vụ, chức năng đặc thù, thế mạnh của Học viện Chính trị khu vực I để tạo ra chỗ đứng riêng trong công tác nghiên cứu khoa học; (iii) Trong công tác hợp tác quốc tế, đội ngũ cán bộ, giảng viên cần nâng cao trình độ ngoại ngữ, tầm nhìn hiểu biết quốc tế và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Đồng chí cũng tin tưởng rằng Học viện Chính trị khu vực I sẽ bước vào 5 năm thi đua mới, với khí thế mới và có nhiều kết quả, thành tựu to lớn hơn, đóng góp vào phong trào chung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của cả nước.

Hội nghị cũng được nghe những tham luận, sáng kiến đổi mới trong công tác đào tạo bồi dưỡng của các đơn vị: Ban Quản lý Đào tạo; khoa Xã hội học và phát triển; khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học…

 

TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc học viện phát biểu tham luận

 

PGS.TS. Trần Thị Minh Ngọc, Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển phát biểu tham luận

 

TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa chủ nghĩa xã hội khoa học phát biểu tham luận

 

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện trong những năm tiếp theo, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn Học viện đã phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Học viện phát động phong trào thi đua, giai đoạn 2020-2025

 

TS. Lê Sỹ Thọ, Trưởng Ban Kế hoạch -Tài chính hưởng ứng phong trào thi đua

 

Nhân dịp này, Hội nghị đã tuyên dương và trao Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cho 13 tập thể, 26 cá nhân là điển hình tiên tiến, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020 của Học viện Chính trị khu vực I.

 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo; PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh trao Giấy khen và hoa cho các tập thể điển hình tiên tiến

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan; PGS.TS. Lê Thị Thục trao Giấy khen và hoa cho các cá nhân điển hình tiên tiến

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện một lần nữa khẳng định và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng và những thành tích của các tập thể, cá nhân trong toàn Học viện đã đạt được trong 5 năm qua. Nhờ đó, tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trên tất cả mọi phương diện hoạt động của Nhà trường, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí cũng để nghị, để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Học cần lưu ý những điểm sau: (i) Các cá nhân, tập thể thuộc Học viện thực hiện phong trào thi đua gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; (ii) Bám sát vào chương trình hành động của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để  điều chỉnh phù hợp với đặc thù của Học viện Chính trị khu vực I và các đơn vị trực thuộc Học viện; (iii) Phải đưa ra những khẩu hiệu tuyên truyền hành động thiết thực sát với tình hình, nguyện vọng, lợi ích của cán bộ, viên chức, người lao động và phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị khu vực I; (iv) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng; (v) Phát hiện, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân và nhân rộng những điển hình tiên tiến có những thành tích đóng góp vào phong trào thi đua của Học viện; (vi) Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở và bám sát nhiệm vụ chính trị, những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong từng giai đoạn; (vii) Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ đối với phong trào thi đua yêu nước.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:27
  • Hôm nay: 382
  • Tháng hiện tại: 68152
  • Tổng lượt truy cập: 571230
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970