Hội nghị quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự Đại hội XIII

06/05/2020 07:47 AM


Thực hiện Công văn số 921-CV/ĐU ngày 28/4/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, sáng 05/5/2020, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng tới cán bộ, đảng viên thuộc Học viện. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

 

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NỘI DUNG BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIII

 

Thực hiện Công văn số 921-CV/ĐU ngày 28/4/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc quán triệt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, sáng  05/5/2020, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng tới cán bộ, đảng viên thuộc Học viện. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh  Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị 

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí PGS. TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Vũ Văn Hậu, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên các đơn vị thuộc Học viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe tham luận của các khoa chuyên môn: Khoa Xây dựng Đảng, khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế, khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa Lịch sử Đảng. Các tham luận đi sâu phân tích, trao đổi, thảo luận về những nội dung trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở nhiều phương diện khác nhau. Trong đó, tập trung vào thảo luận nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Các ý kiến đều thống nhất khẳng định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt” vì liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển, vững mạnh của đất nước. Vì vậy, công tác nhân sự phải được chuẩn bị chu đáo, công phu, đồng thời phải “có con mắt tinh đời” trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn; Để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng phải làm tốt công tác nhân sự ở Đại hội Đảng bộ các cấp bởi vì dưới có vững, trên mới bền chắc…

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh phát biểu

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế phát biểu

 

TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học phát biểu

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng phát biểu

 

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội nghị đi sâu trao đổi, thảo luận, vận dụng vào công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, đồng thời vận dụng vào các khoa chuyên môn trong công tác giảng dạy, nhất là giảng dạy Cao cấp lý luận chính trị hiện nay. Các ý kiến trao đổi đều nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động của Học viện cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, tư vấn về xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ nói riêng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng nói chung; các khoa chuyên môn cần tiếp tục nghiên cứu các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị theo chức năng của Học viện Chính trị khu vực I. Theo tinh thần bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng bộ Học viện sẽ tạo được niềm tin, có những lựa chọn sáng suốt đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 xứng tầm để gánh vác nhiệm vụ lãnh đạo Học viện tiếp tục phát triển.

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh với bốn nội dung trọng tâm: (i) Vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nhân sự Đại hội; (ii) Yêu cầu đặt ra cho công tác nhân sự Đại hội; (iii) Nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành; (iv) Trách nhiệm của chúng ta. Với tinh thần bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí cho rằng có hai nhiệm vụ tối quan trọng mỗi kỳ Đại hội đó là lựa chọn ra đường lối chính trị và bầu ra cơ quan lãnh đạo, vì vậy công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội là nhiệm vụ rất quan trọng. Đồng chí mong muốn việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2020-2025 với mỗi đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phải hội tụ đủ hai yếu tố Đức - Tài để cùng tập thể Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò trách nhiệm góp phần thúc đẩy Học viện ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:38
  • Hôm nay: 213
  • Tháng hiện tại: 67983
  • Tổng lượt truy cập: 571061
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970