Giới thiệu sách “Chính thể đại diện” của tác giả John Stuart Mill

29/11/2019 10:31 PM


Chiều 29/11/2019, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức giới thiệu sách “Chính thể đại diện” của tác giả John Stuart Mill, do Nguyễn Văn Trọng và Bùi Văn Nam Sơn dịch, sách được Nhà xuất bản Tri thức xuất bản năm 2008.

 

GIỚI THIỆU SÁCH “CHÍNH THỂ ĐẠI DIỆN” -  JOHN STUART MILL

 

Chiều 29/11/2019, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức giới thiệu sách “Chính thể đại diện” của tác giả John Stuart Mill, do Nguyễn Văn Trọng và Bùi Văn Nam Sơn dịch, sách được Nhà xuất bản Tri thức xuất bản năm 2008.

 

TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi giới thiệu sách

 

Tham dự buổi giới thiệu sách có: TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện; cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin khoa học, khoa Nhà nước và Pháp luật cùng toàn thể giảng viên và cán bộ quan tâm tham dự.

 

TS. Vũ Thị Hoài Phương, Giảng viên chính khoa Nhà nước và Pháp luật giới thiệu sách

 

Đại diện đơn vị giới thiệu sách, TS. Vũ Thị Hoài Phương, Giảng viên chính khoa Nhà nước và Pháp luật đã cung cấp thông tin về tác giả John Stuart Mill, phân tích bối cảnh ra đời và những nội dung đặc sắc của cuốn sách. Theo TS. Vũ Thị Hoài Phương, cuốn sách “Chính thể đại diện” của tác giả John Stuart Mill là tác phẩm thuộc lĩnh vực triết học về chính trị và xã hội kinh điển về nền dân chủ phương Tây. “Chính thể đại diện” có thể coi như một bản “lập hiến”, có giá trị to lớn trong việc thiết lập một chính thể tốt đẹp. Qua nghiên cứu về nội dung của cuốn sách, cán bộ, giảng viên có thể vận dụng những giá trị cốt lõi của cuốn sách trong nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện.

 

TS. Vũ Ngọc Hà, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu

 

Tại buổi giới thiệu, các giảng viên đã chia sẻ cách tiếp cận của cá nhân với nội dung của cuốn sách, từ đó đưa ra những giải pháp trong thực tiễn xây dựng và phát huy vai trò chính thể đại diện tại Việt Nam. Các ý kiến phát biểu đều thống nhất cho rằng: Cuốn sách “Chính thể đại diện” của tác giả John Stuart Mill là một tài liệu có giá trị trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học về Nhà nước và Pháp luật, lý luận và pháp luật về quyền con người; Cung cấp tri thức về nền dân chủ phương Tây, những bài học kinh nghiệm về cách thức tổ chức và thực hiện dân chủ với các hình thức trực tiếp và gián tiếp của nhân dân, từ đó rút ra kinh nghiệm quý báu trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Phát biểu kết luận, TS. Vũ Văn Hậu, Phó Giám đốc Học viện ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Thông tin Khoa học cùng khoa Nhà nước và Pháp luật về công tác lựa chọn sách và đổi mới phương thức giới thiệu trong phối hợp tổ chức. Đồng chí cho rằng cuốn sách “Chính thể đại diện” của tác giả John Stuart Mill là tài liệu quan trọng đối với khoa Nhà nước và Pháp luật, đồng thời thông qua các nội dung “dân chủ”, “tổ chức thực thi quyền lực”, “bình đẳng giới”, các khoa chuyên môn như Triết học, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lãnh đạo học và Chính sách công, Xã hội học và Phát triển có thể nghiên cứu và bổ sung tư liệu trong hoạt động giảng dạy tại Học viện.

 

Một số hình ảnh tại buổi giới thiệu sách:

 

ThS. Nguyễn Phương Lê, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học phát biểu

 

TS. Nguyễn Thúy Hoa, Giảng viên chính khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu

 

TS. Vũ Đức Oai, Giảng viên chính khoa Kinh tế chính trị phát biểu

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu

 

ThS. Lục Việt Dũng, Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu

 

ThS. Vương Hồng Hà, Giảng viên chính khoa Xã hội học và Phát triển phát biểu

 

ThS. Lại Sơn Tùng, Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:46
  • Hôm nay: 3327
  • Tháng hiện tại: 25637
  • Tổng lượt truy cập: 940239
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970