Học viện tổ chức báo cáo thời sự cho học viên Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020

25/10/2019 04:09 PM


Sáng 25/10/2019, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức báo cáo thời sự cho toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020 với chủ đề “Đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng ở nước ta ta hiện nay”. TS. Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì buổi báo cáo.

 

HỌC VIỆN TỔ CHỨC BÁO CÁO THỜI SỰ CHO HỌC VIÊN CÁC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2019-2020

 

Sáng 25/10/2019, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức báo cáo thời sự cho toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020 với chủ đề “Đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng ở nước ta ta hiện nay”. TS. Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì buổi báo cáo.

 

Cùng tham dự có: TS. Phạm Hồng Quý, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ; đại diện lãnh đạo các khoa, đơn vị và cán bộ, viên chức thuộc Học viện quan tâm tới dự.

 

TS. Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản báo cáo chuyên đề

 

Tại buổi nghe thời sự TS. Nhị Lê đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng  trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đồng thời chỉ ra những yêu cầu khách quan cần phải đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay nhằm không ngừng vươn lên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; đủ sức đảm đương trọng trách lãnh đạo - cầm quyền sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Theo TS. Nhị Lê, hiện nay đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng bao  gồm năm loại công việc (“5 cầm”) chủ yếu sau đây:

Một là, cầm “Đạo”. Đó chính là con đường mà Đảng phải đi, nền tảng mà Đảng phải giữ, nguyên tắc mà Đảng phải nắm lấy và phát triển bằng mọi giá, nếu Đảng tiếp tục cầm quyền: Con đường Xã hội Chủ nghĩa trên nền tảng tư tưởng chính trị là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu, phát triển những tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu cho nền tảng tư tưởng chính trị đó, hiện diện bằng Cương lĩnh và tất cả quyết sách chính trị của Đảng. Đây là vấn đề cơ bản, có tính bất biến, chi phối đối công việc đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng.

 

Hai là, cầm “Cương”. Đó là toàn bộ công việc trên phương diện pháp lý và những nguyên tắc căn bản và chủ yếu của Đảng, bảo đảm cho Đảng được tổ chức và hoạt động một cách chính danh, khoa học và tất yếu, trên vị thế và vai trò là một Đảng duy nhất cầm quyền, ngang tầm yêu cầu phát triển đúng đắn của đất nước, chịu trách nhiệm lịch sử trước nhân dân về sự cầm quyền của mình. Đây là công việc có nghĩa rường cột.

 

Ba là, cầm “Tướng”. Phương thức Đảng cầm quyền trên phương diện tổ chức, Phải cầm “Tướng”, chứ không phải cầm quân. Đây là công việc then chốt.

 

Bốn là, cầm “Thời”. Đây chính là tầm nhìn thời cuộc của Đảng. Không cầm nổi thời, Đảng thật khó thành công về phương thức trong công cuộc cầm quyền.

 

Năm là, cầm “Tâm”. Một trong những sức mạnh vô địch của Đảng là sức mạnh văn hóa, đạo đức của Đảng.

 

 

Toàn cảnh buổi báo cáo thời sự

 

Cũng trong buổi báo cáo thời sự, TS. Nhị Lê đã dành thời gian trao đổi cùng các học viên và làm rõ những nội dung đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng và những yêu cầu khách quan đặt ra trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi mỗi đảng viên và Đảng ta phải đổi mới phương thức cầm quyền chống lại sự suy thoái để xây dựng một Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Buổi trao đổi của TS. Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã giúp học viên thu nhận được nhiều kiến thức, thông tin bổ ích, củng cố và làm phong phú thêm vấn đề lý luận trong quá trình học tập, rèn luyện tại ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng sáng tạo lý luận vào quá trình công tác thực tiễn tại địa phương.

 

Học viên tham gia trao đổi, thảo luận 

 

Học viên nghe  báo cáo thời sự tại điểm cầu giảng đường thông qua hệ thống truyền hình nội bộ

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:45
  • Hôm nay: 7
  • Tháng hiện tại: 8621
  • Tổng lượt truy cập: 585245
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970