Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020

30/06/2019 10:03 AM


Chiều 27/6/2019, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, chủ trì Hội nghị.

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
NĂM HỌC 2018-2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 
NĂM HỌC 2019-2020

 

Chiều 27/6/2019, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, chủ trì Hội nghị.


Tham dự Hội nghị, đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có TS. Lã Văn Bằng, Phó Chánh Thanh tra Học viện. Về phía Học viện Chính trị khu vực I có: PGS. TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS. TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt Ban Giám đốc, PGS.TS. Lê Thị Thục trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018-2019  và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được về công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018 - 2019 trên tất cả các phương diện:  Kế hoạch tuyển sinh các hệ lớp,  Xây dựng đề cương, giáo trình phục vụ đào tạo, Bồi dưỡng và đổi mới phương pháp giảng dạy, Tổ chức quản lý dạy và học,  Xây dựng đội ngũ giảng viên, Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập. 

 


 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện trình bày Dự thảo báo cáo


Năm học 2018 - 2019 được diễn ra trong bối cảnh thực hiện nhiều nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: Nghị Quyết TƯ 4, khóa XII, Nghị quyết TƯ 5, 6 và gần nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” khẳng định việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của Đảng ta, cần được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học và hiệu quả. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng gặp không ít những khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện do chương trình đào tạo đang có nhiều thay đổi, công tác  đào tạo thực hiện theo Quy chế mới, năng lực của đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao từ phía người học và từ thực tiễn. Vượt lên khó khăn, nhờ có sự quyết tâm thực hiện đổi mới mạnh mẽ các hoạt động đào tạo của Ban Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I, sự quan tâm chỉ đạo các khoa chuyên môn từ xây dựng đề cương, kế hoạch bài giảng, đến tổ chức dạy và học và đánh giá thi hết học phần và thi tốt nghiệp, Học viện đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.


Trên cơ sở đánh giá kết quả, hạn chế  của công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018 -2019, báo cáo cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất 07 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2019 -2020. Các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đặt trọng tâm vào đổi mới mô hình dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đảm bảo các điều kiện phục vụ đào tạo, bồi dưỡng.


Hội nghị tiếp tục lắng nghe tham luận từ đại diện các đơn vị: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa Nhà nước và Pháp luật, khoa Lịch sử Đảng, khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế, khoa Lịch sử Đảng, Ban Quản lý đào tạo, Ban Tổ chức - Cán bộ. Các ý kiến tham luận đều nhất trí cao với nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời tập trung vào đề xuất các giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trong tình hình mới. 

 


 

TS. Phạm Hồng Quý, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ trình bày tham luận tại Hội nghị

 


 

TS. Phạm Thanh Hà, PhóTrưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học trình bày tham luận tại Hội nghị

 


 
TS. Vũ Ngọc Hà, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật trình bày tham luận tại Hội nghị

 


 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch Sử Đảng trình bày tham luận tại Hội nghị

 

P

 

PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế  trình bày tham luận tại Hội nghị

 

 

ThS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo trình bày tham luận tại Hội nghị


Để  biểu dương những tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện Chính trị khu vực I đã ký tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 29 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018-2019.

 


 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho các tập thể

 


 

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho các cá nhân

 

 

PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho các cá nhân


Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện đã dành thời gian trao đổi và định hướng những nội dung cần quan tâm thực hiện trên cơ sở “Tổng hợp ý kiến của giảng viên” đóng góp cho việc xây dựng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện năm học 2019-2020, bao gồm: công tác xây dựng kế hoạch, trách nhiệm của Trưởng Khoa, hoạt động quản lý đào tạo, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, nghiên cứu khoa học- thông tin khoa học, tài chính, hậu cần,v.v.. Đồng chí nhấn mạnh: sự tham gia, đóng góp ý kiến của cán bộ, giảng viên vào kế hoạch chung của Học viện với tinh thần, thái độ xây dựng, tích cực đã chứng tỏ sự đồng thuận, nhất trí cao trong việc thực hiện mục tiêu chung của Học viện. Đồng chí cũng mong muốn, năm học 2019 -2020, Học viện tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong năm học 2018-2019, tạo ra bước ngoặt mới và sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Học viện trong tình hình hiện nay.

Trung Tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:37
  • Hôm nay: 967
  • Tháng hiện tại: 66748
  • Tổng lượt truy cập: 696979
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970