Giới thiệu sách tháng 6: Tác phẩm "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

25/06/2019 10:23 AM


Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/HVCTKV I ngày 28/01/2019 về việc “Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu năm 2019”, sáng 24/6/2019, tại Học viện Chính trị khu vực I, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức buổi giới thiệu tác phẩm “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

 

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 6

 TÁC PHẨM “DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

 

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/HVCTKV I ngày 28/01/2019 về việc “Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu năm 2019”, sáng 24/6/2019, tại Học viện Chính trị khu vực I, Trung tâm Thông tin khoa học phối hợp với Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức buổi giới thiệu tác phẩm “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tham dự có: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện; cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin khoa học cùng toàn thể giảng viên, cán bộ quan tâm.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thế Thắng, Nhà giáo ưu tú, giảng viên cao cấp

Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh giới thiệu tác phẩm

 

PGS.TS. Nguyễn Thế Thắng, Nhà giáo ưu tú, giảng viên cao cấp thay mặt Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung chính của bản Di chúc: Bối cảnh ra đời, những nội dung chính và những giá trị định hướng của bản Di chúc đối với con đường cách mạng Việt Nam. “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” là tác phẩm đặc biệt nhất trong di sản các bài nói và viết của Người. Tác phẩm thể hiện một tầm nhìn rộng lớn, là sự kết tinh sâu sắc tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, phong cách, tâm hồn và lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản Di chúc không chỉ đơn thuần là tài sản riêng, ý nguyện riêng của Người, mà còn là tài sản chung, di sản vô giá của dân tộc, một văn kiện lịch sử quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứa đựng tư tưởng lớn của một anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại.

 

Buổi giới thiệu cũng dành thời gian để các đại biểu tham dự trao đổi, chia sẻ làm sâu sắc thêm nội dung, ý nghĩa của tác phẩm, đặc biệt là vận dụng những chỉ dẫn của tác phẩm vào nghiên cứu và giảng dạy gắn với từng chuyên đề, bài giảng mà các Khoa chuyên môn đang đảm nhiệm: Xây dựng Đảng, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị học, Văn hóa và Phát triển, Tư tưởng Hồ Chí Minh...

 

 

Toàn cảnh buổi giới thiệu tác phẩm

 

Thay mặt khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, TS. Hà Thị Mỹ Hạnh, Phó trưởng Khoa  tổng hợp ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng thời một lần nữa khẳng định giá trị, ý nghĩa của tác phẩm, gợi mở những vấn đề về định hướng để các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng của Người vào giảng dạy, nghiên cứu phục vụ công tác huấn luyện cán bộ cho Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

 

Một số hình ảnh buổi giới thiệu tác phẩm “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”:

 

 

 

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:20
  • Hôm nay: 1762
  • Tháng hiện tại: 42786
  • Tổng lượt truy cập: 297164
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970