Quán triệt Nghị quyết và Hướng dẫn theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 3/2019

26/04/2019 04:47 PM


Sáng 26/4/2019, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết và Hướng dẫn theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 3/2019. PGS, TS Trần Thị Minh Ngọc, Trưởng khoa Xã hội học và phát triển và TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng tham gia báo cáo tại Hội nghị.

 

QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ HƯỚNG DẪN THEO

NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÁNG 3/2019

 

Sáng 26/4/2019, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết và Hướng dẫn theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 3/2019. PGS, TS Trần Thị Minh Ngọc, Trưởng khoa Xã hội học và phát triển và TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng tham gia báo cáo tại Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị còn có PGS. TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; đại điện các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động tại Học viện.

 

 

PGS. TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Học viện sẽ định kỳ tổ chức quán triệt, thông qua các nội dung Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện.

 

 

TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng

trình bày một số nội dung tuyên truyền

 

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Đảng ủy năm 2019, TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng đã trình bày nội dung tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019 và triển khai Hướng dẫn theo Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

PGS, TS Trần Thị Minh Ngọc, Trưởng khoa Xã hội học và phát triển báo cáo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, PGS, TS Trần Thị Minh Ngọc, Trưởng khoa Xã hội học và phát triển đã trình bày nội dung triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và Quy định 11-QĐ/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, góp phần đưa các Nghị quyết và Hướng dẫn theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ vào thực tiễn công việc tại mỗi đơn vị.

 

 

Văn phòng

  • Đang truy cập:34
  • Hôm nay: 806
  • Tháng hiện tại: 24233
  • Tổng lượt truy cập: 152860
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970