Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam

Bước vào năm mới, với nhiều cách tiếp cận khác nhau, các nhà nghiên cứu, dự báo nước ta đã đưa ra những nhận định, đánh giá về tình hình năm qua, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định

Ban Bí thư vừa có Chỉ thị triển khai thi hành Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên lề Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014,

Trên từng bước đi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I thuộc Học viện Chính trị - Hành chính ...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngày 6-1 đã tái khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước phát triển nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ chiến lược của đất nước trong giai đoạn tới.

Hệ thống giáo dục nước ta những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tuy nhiên cũng còn không ít nhược điểm, đáng kể nhất là khâu đào tạo chưa gắn với sản xuất, với sử dụng lao động.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970