Trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ thanh tra với Ban Thanh tra, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

02/03/2023 04:36 PM


Thực hiện kế hoạch công tác tháng 03/2023, chiều 01/3/2023, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ thanh tra với Ban Thanh tra, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi làm việc.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu

 

Tham dự buổi làm việc, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: TS Trần Văn Thắng, Chánh Thanh tra; TS Tạ Văn Nam, Phó Chánh Thanh tra, cùng cán bộ, viên chức Ban Thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Chính trị khu vực I có: Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng toàn thể cán bộ, viên chức Ban Thanh tra Học viện Chính trị khu vực I.

 

TS Trần Văn Thắng, Chánh Thanh tra, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu

 

Phát biểu nêu mục đích, chương trình làm việc, TS Trần Văn Thắng cho biết: Chương trình trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ thanh tra tập trung chủ yếu vào những kết quả công tác thanh tra trong năm 2022, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 và trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nghiệp vụ thanh tra tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

TS Phạm Hồng Quý, Trưởng ban Thanh tra, Học viện Chính trị khu vực I phát biểu

 

Đại diện Ban Thanh tra Học viện Chính trị khu vực I, TS Phạm Hồng Quý, Trưởng ban Thanh tra đã báo cáo khái quát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Thanh tra Học viện Chính trị khu vực I. Đồng thời, báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đã được Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phê duyệt.

Báo cáo nêu rõ các kết quả trong công tác thanh tra năm 2022. Cụ thể, Ban Thanh tra Học viện Chính trị khu vực I đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc trong thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, tập trung thanh tra việc thực hiện nội dung, chương trình kế hoạch, tiến độ đào tạo; thanh tra việc chấp hành và thực hiện một số điểm mới trong Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị… Kết quả các mặt công tác thanh tra được thể hiện qua báo cáo số liệu về việc tổ chức các đoàn thanh tra, số buổi tiếp công dân và tham mưu giải quyết việc khiếu nại, tố cáo; tổ chức tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tham mưu các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại Học viện; triển khai thực hiện công tác pháp chế, công tác kiểm định chất lượng đào tạo và các mặt công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Thanh Tra.

 

ThS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thanh tra Học viện Chính trị khu vực I phát biểu

 

Tại buổi làm việc, ThS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thanh tra cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động thanh tra tại Học viện Chính trị khu vực I. Đồng thời, đồng chí kiến nghị Ban Thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sớm xây dựng và ban hành Quy chế, Quy định cụ thể các hoạt động thanh tra; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tổng kết hoạt động thanh tra trong toàn hệ thống Học viện.

Trên cơ sở những nội dung trao đổi tại buổi làm việc, PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh mong muốn, Ban Thanh tra Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, tích cực trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra tại Học viện Chính trị khu vực I để hoạt động thanh tra của hệ thống Học viện ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả.

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970