Hội nghị phê bình và đối thoại với Giám đốc Học viện

24/12/2021 08:48 PM


Sáng 24/12/2021, Học viện chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị phê bình và đối thoại với Giám đốc Học viện thông qua hình thức trực tuyến, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể xã hội và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Học viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

 

Với mục tiêu đưa chương trình Hội nghị phê bình và đối thoại với Giám đốc Học viện trở thành hoạt động thường xuyên, Hội nghị đã được nghe đại diện khoa Xây dựng Đảng thống nhất về mục tiêu, nguyên tắc và cách thức tổ chức hoạt động tự phê bình và phê bình.

Trên tinh thần xây dựng, cởi mở và thẳng thắn, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu góp ý với đồng chí Giám đốc trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Học viện Chính trị khu vực I năm 2021. Bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng đã đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những hạn chế. Với tinh thần cầu thị và chân thành, đồng chí Giám đốc Học viện đã trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp đồng thời xem xét, nghiên cứu tiếp thu các nội dung góp ý để từng bước hoàn thiện mình hơn nữa trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực I.

 

Cán bộ, viên chức, người lao động đối thoại với Giám đốc

 

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh cũng đã trao đổi với toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện về những nội dung công việc cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đó là:

Về công tác cán bộ, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đây là một trong các khâu đột phá về công tác cán bộ chiến lược của Học viện, nhằm xây dựng một đội ngũ kế cận đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đảm bảo bản chất trường Đảng; thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác với địa phương, các đơn vị đào tạo nhằm nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn cho đội ngũ giảng viên và người học; chú trọng phát triển các chương trình bồi dưỡng, mở rộng mô hình đào tạo nhằm phát huy tối đa các nguồn lực của Học viện.

Về công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học gắn với nội dung giảng dạy, phát triển lý luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tạo cơ chế khuyến khích tập thể, cá nhân phát huy tính sáng tạo, đề  xuất nhiều giải pháp mới trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhằm ứng dụng vào thực tiễn trong quá trình thực nhiệm vụ tại Học viện.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiểm tra, giám sát trong thực hiệm vụ tại các đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.

 

Trung tâm Thông tin khoa học

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 5355
  • Tháng hiện tại: 90714
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970