Chương trình số 991-CTr/HVCTKV I Chương trình lễ trao giải Cuộc thi viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Khối học viên hệ CCLLCT lần thứ nhất, năm 2022 - 2023)

02/02/2023 09:16 AM


Chương trình số 991-CTr/HVCTKV I Chương trình lễ trao giải Cuộc thi viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Khối học viên hệ CCLLCT lần thứ nhất, năm 2022 - 2023)

File đính kèm

Nội dung trong tệp đính kèm
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: Số 15, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Email: ttdt.hvct1@gmail.com.
Liên hệ: 024.38543970