Thông báo số 484-TB/HVCTKV I về việc điều chỉnh kế hoạch thi học phần lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hải Dương, khóa học 2019-2021

28/07/2020 08:21 PM


Thông báo số 484-TB/HVCTKV I ngày 28/7/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch thi học phần lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hải Dương, khóa học 2019-2021.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm