Kế hoạch số 435-KH/HVCTKV I về tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020

26/06/2020 04:51 PM


Kế hoạch số 435-KH/HVCTKV I ngày 26/6/2020 về tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2019-2020.

File đính kèm

Ban Quản lý đào tạo

Nội dung trong tệp đính kèm